17.05.2011

AldisUdris

Lietas būtība ir visai vienkārša. Saprast Bībeli nav grūti. Bet mēs kristieši esam viltīgi blēži. Mēs izliekamies, ka nespējam to saprast, jo mēs ļoti labi zinām, ka līdzko mēs sapratīsim, mums būs pienākums paklausīt. Ņemiet jebkurus Jaunās Derības vārdus un, aizmirstot visu, apņemieties rīkoties saskaņā ar tiem. Mans Dievs, jūs sacīsiet, ja es tā darīšu, visa mana dzīve tiks sabojāta. Tādēļ palīgā tiek ņemta kristīgā mācība. Kristīgā mācība ir baznīcas ģeniāls izgudrojums, kas aizsargā to no Bībeles un rūpējas, lai mēs varētu būt labi kristieši, nepielaižot Bībeli sev pārāk tuvu. Tiešām baismīgi ir krist dzīvā Dieva rokās.
Jā, ir pat baisi palikt vienatnē ar Jauno Derību.