5.01.2015

AldisUdris

Kaut arī rakstu mācītāji prata izskaidrot, kurā vietā jādzimst Mesijam, viņi vienaldzīgi palika Jeruzālemē. Viņi nedevās līdzi Austrumu zemes gudrajiem, lai To meklētu. Līdzīgi arī mēs varam prast izskaidrot katru mūsu ticības detaļu, bet palikt garīgi sastinguši. Spēks, kas satricināja debesis un zemi, neizkustina mūs pat ne par centimetru.