Jo palieku vecāks, jo dvēsele zaigo varenāk, kaut miesa paliek vājāka.
Jo tuvāk pie beigām, jo skaidrāk skan nemirstības simfonija.


Cilvēki, kuri visnegribīgāk dod solījumus, parasti ir visuzticamākie solījumu pildītāji.


Vienīgais saprātīgais cilvēks ir mans drēbnieks. Viņš katru reizi nomērī mani par jaunu. Visi pārējie turpina turēties pie sava vecā viedokļa.


Dzirdēt Dieva balsi ir labi, bet tas nav vislabākais. Vislabākais ir staigāt ticībā, neko nedzirdot – uzticoties nedzirdot. Tāpēc, ja esat iemācījies saklausīt Tā Kunga balsi un atkal nekā nedzirdat, jums nav jācenšas sameklēt Dieva Vārdu, izdzirdēt balsi vai ieraudzīt vīziju. Tiekšanās dzirdēt balsi un izvairīšanās no ticības nav pats labākais. Pārāk bieži mūs cenšas pārliecināt, ka vienmēr tieša un ausīm dzirdama sarunāšanās ar Dievu ir zīme tam, ka Viņš mūs ir pieņēmis. Tiem, kas apgalvo, ka viņiem tā ir, nav nepieciešama aktīva ticība. Tā kā esam ticības cilvēki, mēs iesim neatkarīgi no tā, vai kaut ko dzirdam vai ne.


Vissliktākajā no mums ir tik daudz laba un vislabākajā – tik daudz slikta,
ka mums visiem pienāktos neaprunāt citam citu.


Ubagam dzīvot karaļa galmā ne tuvu nav tas pats,
kas karalim pārcelties uz dzīvi viņa ciematā.


Tas, cik tālu jūs dzīvē tiksiet, atkarīgs no tā, cik maigs jūs būsiet pret bērniem,
cik līdzjūtīgs pret veciem ļaudīm, cik saprotošs pret censoņiem un iecietīgs pret vājajiem un stiprajiem, jo kādu dienu jūs pats būsiet kā viņi.


Indivīda patiesā vērtība atklājas viņa attieksmē pret tādu cilvēku,
kurš viņam nekādi nevar būt noderīgs.


Ziemsvētkos dāviniet grāmatas – reliģiska vai citāda satura. Grāmatas nevienu neuzbaro, tās reti ir grēcīgas, un vienmēr ir personīgas.


Brīvība ir pavisam laba lieta, taču ir mirkļi, kad cilvēks skumst pēc kāda, kam viņa nākšana un iešana, viņa veselība vai slimība nav pilnīgi vienaldzīga lieta.