5.12.2013

AldisUdris

Visskaistāk koks izskatās pavasara plaukumā. Drīz vien ziedu vietā parādās augļi, un pēc tam koka dzīvība lēnām aizplūst dziļumā – saknēs. Un tad, da˛kārt pat ļoti spēji un negaidīti, iestājas ziema. Iespējams, kokam liekas, ka tas mirst, bet tas nenotiek, jo iznīcinošais sals nespēj aizsniegt tā būtības dziļumus. Šķietami ļoti lēni atkal iestājas pavasaris un cikls turpinās. Tā arī dvēseles … Read More

7.01.2013

AldisUdris

Kad bērnam dod visu, ko viņš vēlas un neliek neko gaidīt, tad vecāki būtībā nolaupa viņam svētību. Mēs esam radīti Dieva līdzībā un Dievam patīk gaidīt. Viņš gaidīja līdz laika piepildījumam, pirms sūtīja Savu Dēlu. Kāpēc Viņš nesūtīja Savu Dēlu tajā brīdī, kad Ādams un Ieva krita grēkā? Gaidīšana pievieno visaugstāko prieku un labumu Dēla dāvanai. Vēl šodien Dievs sūta … Read More

5.02.2010

AldisUdris

Kamēr mums netiek dotas problēmas un pārliecība, ka mums pietrūkst spēka to pārvarēšanai, mēs ļoti reti varam saskatīt paši savus trūkumus. Mēs esam paštaisni. Bet, pārliecinājušies par savām vājībām, mēs iemācāmies biedroties ar grēciniekiem, just viņiem līdzi un apraudāt viņu grēkus. Nepietiek ar to, ka mēs ienīstam grēku tā, kā Dievs to ienīst (kā daudzi to māca), mums ir arī … Read More

14.10.2009

AldisUdris

Esmu sajūsmā par to, kā Dievs darbojas. Tāda kā Viņš nav neviena. Viņš nekad nav satriekts par mūsu neveiksmi, nekad nav pārsteigts, ienaidnieks nekad nevar ar Viņu manipulēt, Viņam nekad nepietrūkst mīlestības, Viņš ir pārpilns laipnības, Viņam ir vissiltākā sirds, un mēs esam Viņa uzmanības centrā arī tad, kad grēkojam. Grēks nav īstā problēma. Kristus nomira par visu cilvēku grēkiem, … Read More

22.09.2009

AldisUdris

Grēka radītā vainas sajūta ienaidniekam patīk daudz vairāk nekā pats grēks. Grēks ilgst tikai brīdi, bet tas tiek piedots, jo Kristus nomira par mūsu grēkiem. Bet neuzmanīgajiem cilvēkiem vainas sajūta un tās kaitējums var ilgt visu mūžu.

26.05.2009

AldisUdris

Ir kāds stāsts par Amerikas indiāni, kas pastaigājās pa Ņujorku kopā ar kādu draugu, kas tur dzīvoja. Indiānis apstādināja savu draugu un sacīja: “Ieklausies sienāzī.” Viņa draugs teica, ka neko nedzird, bet indiānis aizveda viņu tieši pie sienāža. Viņa draugs jautāja, kā tas iespējams. “Vienkārši noskaņo savu dzirdi uz tev patīkamu skaņu.” Lai to apstiprinātu, indiānis izbēra uz ietves dažas … Read More

26.12.2008

AldisUdris

Dzirdēt Dieva balsi ir labi, bet tas nav vislabākais. Vislabākais ir staigāt ticībā, neko nedzirdot – uzticoties nedzirdot. Tāpēc, ja esat iemācījies saklausīt Tā Kunga balsi un atkal nekā nedzirdat, jums nav jācenšas sameklēt Dieva Vārdu, izdzirdēt balsi vai ieraudzīt vīziju. Tiekšanās dzirdēt balsi un izvairīšanās no ticības nav pats labākais. Pārāk bieži mūs cenšas pārliecināt, ka vienmēr tieša un … Read More

15.12.2008

AldisUdris

Ārsti mums ir mācījuši, ka cilvēka ķermenis vislabāk darbojas mīlestībā, bet naids miesai ir postošs. Dievs ir tā mīlestība, kas mūsu miesai, dvēselei un garam ir ārkārtīgi nepieciešama. Nākamajā reizē, kad ar kādu rodas konflikts, vienkārši pieminet Dievu un redzēsiet, kā naidīgums mazinās. Nestāsti kādu mācību par Dievu vai savu iemīļoto teoloģiju, bet ieaicini dzīvo Kristu un skaties, kā Viņš … Read More

3.11.2008

AldisUdris

Vairums kristiešu nekavējoties var nosaukt piecas lietas, kas viņiem būtu jādara Dieva labā. Taču tikai daži var nosaukt piecas lietas, ko Dievs dara viņu labā.

28.02.2006

AldisUdris

Tu nekad negūsi mieru, ja tu būsi apsēsts ar tev nodarīto pārestību. Jā, atriebība sola apmierinājumu, sevis attaisnojumu un pāridarītāja soda iztēlošanu, bet beigās mēs paši sevi sodām, jo kļūstam neapmierināti, jūtamies piekrāpti, iznīcināti, Dieva sodīti, fiziski slimi un bieži pat kā pašnāvnieki. No šīs atziņas mēs mācāmies vairākas lietas. Proti, ja nevaram sadzīvot ar citiem, mēs nevaram sadzīvot arī … Read More