7.01.2013

AldisUdris

Kad bērnam dod visu, ko viņš vēlas un neliek neko gaidīt, tad vecāki būtībā nolaupa viņam svētību. Mēs esam radīti Dieva līdzībā un Dievam patīk gaidīt. Viņš gaidīja līdz laika piepildījumam, pirms sūtīja Savu Dēlu. Kāpēc Viņš nesūtīja Savu Dēlu tajā brīdī, kad Ādams un Ieva krita grēkā? Gaidīšana pievieno visaugstāko prieku un labumu Dēla dāvanai. Vēl šodien Dievs sūta Savu Dēlu cilvēku sirdīs tad, kad ir pareizais laiks. Gaidi ticībā uz sava bērna vai vīra pestīšanu, vai paša personīgo brīvību!