14.10.2009

AldisUdris

Esmu sajūsmā par to, kā Dievs darbojas. Tāda kā Viņš nav neviena. Viņš nekad nav satriekts par mūsu neveiksmi, nekad nav pārsteigts, ienaidnieks nekad nevar ar Viņu manipulēt, Viņam nekad nepietrūkst mīlestības, Viņš ir pārpilns laipnības, Viņam ir vissiltākā sirds, un mēs esam Viņa uzmanības centrā arī tad, kad grēkojam. Grēks nav īstā problēma. Kristus nomira par visu cilvēku grēkiem, tāpēc grēka problēma tika atrisināta. Tādejādi īstā problēma ir tas, ko grēks atklāj. Grēks atklāj visu, kas traucē izpausties Viņa dzīvībai mūsos un mūsu attiecībām ar Viņu.