Zinu daudzus, kam bijis jānožēlo, ka viņi dzīvojuši pēc pasaulīgām mācībām, bet nezinu neviena, kas būtu nožēlojis, ka tas dzīvojis pēc Kristus mācības.


Man jāatzīstas, ka Svētie Raksti manī modina izbrīnu. Evaņģēlijā paustais svētums runā uz manu sirdi. Studējiet filosofu grāmatas – cik tās mazvērtīgas pret to! Vai iespējams, ka kāda tik augsta un reizē vienkārša grāmata būtu cilvēka darbs? Vai iespējams, ka Tas, par ko viņa raksta, būtu tikai cilvēks? Kāda lēnība, kāda šķīstība Viņa tikumos, kāds dziļums Viņa mācībās! Kādas augstas domas Viņa likumos! Kāda dziļa gudrība Viņa runās! Kāda gara attapība Viņa atbildēs! Kāda savaldīšanās Viņa kārdinājumos! Kur ir otrs tāds vīrs, kas spēj tā darboties, ciest un mirt bez bailēm un lielības?


Paskatieties uz sava ķermeņa uzbūvi. Jums ir 30 triljoni šūnu. Katrā šūnā pastāvīgi notiek 10000 ķīmisku reakciju. Ir vajadzīga daudz lielāka ticība tam, ka šis ķermenis ir radies nejauši, nekā tam, ka to ir radījis saprātīgs Dievs. Miljoni pērtiķu var nospiest miljonu rakstāmmašīnu taustiņu miljardu gadu laikā, bet viņi tā arī nekad neradīs nevienu grāmatas lappusi. Esmu pārliecināts par to, ko Dievs darījis priekš manis caur Jēzu Kristu. Viņš ir nācis virs zemes, lai mirtu par maniem grēkiem. Pienāca diena manā dzīvē, kad es nedroši, bet pilnīgi noteikti uzņēmu Kristu savā sirdī. Pats lielākais dzīvē ir pazīt Jēzu personīgā pieredzē.


Tas, kurš gaida uz Dievu, nekad negaida pārāk ilgi.


Cilvēkam, kurš nevar atšķirt, vai viņa glāze ir pa pusei pilna vai pa pusei tukša, nav vajadzīga cita glāze. Viņam ir vajadzīga labāka redze … un pateicīgāka sirds.


Esmu savā dzīvē mācījies divas lietas: pirmkārt to, ka esmu liels grēcinieks,
otrkārt, – ka Jēzus Kristus ir vēl lielāks Glābējs.


Pirms tu runā, tu esi savu vārdu kungs. Pēc tam, kad esi jau runājis, tavi vārdi ir tavs kungs. Tādēļ ir svarīgi domāt pirms runāšanas.


Četras lietas, ko Dievs nezin:
1. Dievs nezin nevienu grēku, ko Viņš neienīstu;
2. Dievs nezin nevienu grēcinieku, ko Viņš nemīlētu;
3. Dievs nezin citu glābšanas ceļu, kā vien caur Jēzu Kristu;
4. Dievs nezin nevienu glābšanas gadījumu, kas nevarētu
notikt tūlīt.


Kas gan cits, atskaitot Dievu, spēj tev dot mieru?
Vai pasaule jebkad ir spējusi apmierināt tavu sirdi?


Nekādā ziņā nepiedēvē sev garīgu progresu, kamēr neesi nācis pie atziņas, ka esi viszemākais no visiem cilvēkiem. Dievs staigā ar pazemīgajiem; Viņš Sevi atklāj zemajiem; Viņš dod gudrību mazajiem; Viņš ļauj Sevi saprast tiem, kas bez viltus; bet Viņš apslēpj Savu žēlastību no ziņkārīgajiem un lepnajiem.