16.12.2004

AldisUdris

Man jāatzīstas, ka Svētie Raksti manī modina izbrīnu. Evaņģēlijā paustais svētums runā uz manu sirdi. Studējiet filosofu grāmatas – cik tās mazvērtīgas pret to! Vai iespējams, ka kāda tik augsta un reizē vienkārša grāmata būtu cilvēka darbs? Vai iespējams, ka Tas, par ko viņa raksta, būtu tikai cilvēks? Kāda lēnība, kāda šķīstība Viņa tikumos, kāds dziļums Viņa mācībās! Kādas augstas … Read More