Vai esi nobijies? Vispirms noliec savu galvu lūgšanā un lūdz pēc Dieva spēka. Pēc tam – pacel savu galvu, zinādams, ka jūs abi kopā – tu un Dievs – spējat tikt galā ar jebko, kas vien varētu nākt jūsu ceļā.


Jēzus zina, ka ļoti bieži viens no lielākajiem šķēršļiem mūsu ticībai ir mūsu nevēlēšanās tapt dziedinātiem – nevēlēšanās uzņemties atbildību – nevēlēšanās dzīvot bez attaisnojumiem par mūsu garīgo vājumu un brieduma trūkumu.


Tās lūgšanas, kuras mums pašiem šķiet visvājākās, ļoti iespējams, Dieva acīs ir vislabākās. T.i., tās lūgšanas, kurās ir vismazāk “garīgu sajūtu”. Jo tādas lūgšanas bieži vien mēdz nākt no dziļāka “līmeņa” nekā sajūtas. Dievs dažkārt mūs vispersoniskāk uzrunā tajos brīžos, kad Viņam izdodas mūs noķert nesagatavotus.


Ja tu vēlies, lai tavs kaimiņš uzzina, ko Kristus var izdarīt priekš viņa, ļauj viņam ieraudzīt, ko Kristus ir izdarījis priekš tevis.


Kad mēs staigājam miesā, tad bieži sūkstāmies, ka pietrūkst laika. Kad spējam staigāt Garā un caur Dēlu esam iemantojuši mūžīgo dzīvību, tad mums ir dots mūžīgi daudz laika.


Nebūdams mazāks par Dievu, Jēzus izvēlējās dzīvot uz zemes,
nebūdams lielāks par cilvēku.


Lūgsim, lai mēs varētu uzņemt Jēzu Ziemassvētkos nevis aukstā silītē, bet sirdī, kas ir pilna mīlestības un pazemības, sirdī, kurā mājo siltums un mīlestība vienam pret otru.


Kas ir Ziemassvētki? Tas ir siltums no pagātnes, drosme šodienai un cerība nākotnei. Tā ir kvēla vēlēšanās, lai katrs nams tiktu piepildīts ar svētībām – bagātām un mūžīgām, un lai katrs ceļš vestu pretī mieram.


Ieteikumi Ziemassvētku dāvanām: tavam ienaidniekam – piedošana;
tavam pretiniekam – cieņa; tavam draugam – tava sirds; visiem – žēlsirdība;
katram bērnam – labs piemērs; sev – sastapšanās ar Betlēmes Bērniņu.


Eņģeļi nevar sludināt Evaņģēliju; tikai tādas būtnes kā apustulis Pāvils, kā tu un es, spēj to darīt.