18.09.2013

AldisUdris

Ja mūsu liecības centrā būs mūsu izmainītā dzīve, varam būt droši, ka pievilsimies gan mēs paši, gan mūsu klausītāji.

22.07.2009

AldisUdris

Pat ja mēs varam nosaukt Bībeles grāmatas pareizā secībā, kāds no tā labums, ja mēs nepamanām savu kaimiņu, kurš ir bez pārtikas? Ko tas dod, ja pasaule mūs pazīst kā cilvēkus, kas nedara noteiktas lietas, bet nepazīst kā cilvēkus, kas dara citiem to, ko gribam, lai darītu mums (Mateja 7:12)?

4.01.2006

AldisUdris

Mēs neesam zvaigžņu komanda! Sākumā tas šķiet ļoti pazemojoši, līdz kamēr mēs aptveram, ka tagad mēs varam pārstāt izrādīties. Mēs visi atceramies spēles skolas pagalmā, kad vispopulārākie bērni, būdami komandu kapteiņi, izvēlējās sev pārējos bērnus. Katrs cerēja, ka viņu izvēlēsies vismaz trešajā vai ceturtajā reizē. Būt pēdējam, ko izvēlas, bija tik pazemojoši, ka nabaga bērns, kas nonāca šādā situācijā, gluži … Read More

17.06.2005

AldisUdris

Vai jūs esat pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu Radītāju? Parasti mēs runājam par Viņu kā par savu Glābēju un Kungu, citiem vārdiem sakot, kā par mūsu glābšanas avotu. Bet cik bieži mēs domājam par Viņu kā par visas radības autoru? Jānis teica: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur … Read More

4.03.2005

AldisUdris

Kristus sacīja: “Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.” (Mateja ev. 9:12–13) Citiem vārdiem sakot, noteikums, ar kuru jūs varat pretendēt uz Dieva žēlastību, ir atzīšana, ka jūs nevarat uz to pretendēt! Pēc tam, kad Kristus bija Savus mācekļus novedis līdz izmisumam, liekot apzināties, ka viņi neko nespēj Dieva priekšā, tie jautāja: “Kas … Read More

24.01.2005

AldisUdris

Kristieša dzīve nevar tikt uztverta kā “Trīs viegli soļi uz laimi”. Daudzi, kas jau kādu laiku ir bijuši ticīgie, var apliecināt, ka kristieša dzīve nav viegla un tā ne vienmēr ir laimīga. Kristieša dzīve ir ceļš, pa kuru var iet, tikai pateicoties Dieva augstākajai žēlastībai, – nelīdzens ceļš, pilns kārdinājumu un baiļu, apbalvojumu un kļūdu, prieku un sarūgtinājumu. Bet mēs … Read More

3.01.2005

AldisUdris

Kādā populārā plakātā attēlots bērns, kas saka: “Es esmu vērtīgs, jo Dievs nerada krāmus”. Tā ir patiesība! Dievs nerada krāmus. Viņš taisa pilis. Tad sāksim skatīties uz sevi šādā veidā! Kamēr mēs saglabājam pazemību mūsu grēcīguma dēļ, mēs varam “uzcelt no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu”. (1.Pēt.2:5)