4.03.2005

AldisUdris

Kristus sacīja: “Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.” (Mateja ev. 9:12–13) Citiem vārdiem sakot, noteikums, ar kuru jūs varat pretendēt uz Dieva žēlastību, ir atzīšana, ka jūs nevarat uz to pretendēt! Pēc tam, kad Kristus bija Savus mācekļus novedis līdz izmisumam, liekot apzināties, ka viņi neko nespēj Dieva priekšā, tie jautāja: “Kas tad var tikt izglābts?” Un Viņš tiem atbildēja: “Cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.” (Mateja ev. 19:26)