17.06.2005

AldisUdris

Vai jūs esat pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu Radītāju? Parasti mēs runājam par Viņu kā par savu Glābēju un Kungu, citiem vārdiem sakot, kā par mūsu glābšanas avotu. Bet cik bieži mēs domājam par Viņu kā par visas radības autoru? Jānis teica: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.” (Jāņa ev. 1:1–5)