24.01.2005

AldisUdris

Kristieša dzīve nevar tikt uztverta kā “Trīs viegli soļi uz laimi”. Daudzi, kas jau kādu laiku ir bijuši ticīgie, var apliecināt, ka kristieša dzīve nav viegla un tā ne vienmēr ir laimīga. Kristieša dzīve ir ceļš, pa kuru var iet, tikai pateicoties Dieva augstākajai žēlastībai, – nelīdzens ceļš, pilns kārdinājumu un baiļu, apbalvojumu un kļūdu, prieku un sarūgtinājumu. Bet mēs varam novērst savas acis no mūsu dzīves vētrām un, kā to darīja Stefans, skatīties uz Kristu, kurš aizstāv mūs. Tad mums tiek atgādināts Dieva apsolījums, ka visas lietas darbojas mums par labu un Viņam par godu, ka Dievs vēl aizvien visu kontrolē.
“Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” apustulis Pāvils pacilāti jautāja (Vēstule Romiešiem 8:31). Dievs cīnās par tevi šajā dzīves maratonā, ja tu esi Viņa ģimenes loceklis. Viņš raudzīsies, lai tu pārvarētu visus šķēršļus. Dievs veido tevi, lai Viņš varētu lepoties ar tevi. Tava spītība, mazticība, šaubas un stūrgalvība nevar nostāties Dievam ceļā. Patiesi, “[nekas] mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom. 8:39).