5.01.2011

AldisUdris

Kristiešiem pārmaiņas nav jāpacieš, nedz arī jāgūst labums no tām; viņiem tās ir jārada.

19.01.2004

AldisUdris

Dievs ir kā avju gans, kas jūt pat vienas avs nozušanu no ganāmpulka; kā sieviete, kas meklē vienu pazudušu naudas gabalu; kā tēvs, kas žēlojas par aizgājušo dēlu. Visā Bībelē un sevišķi Jaunajā Derībā Dievs nav rādīts kā ķēniņš, kas operē tikai ar cilvēku masām. Viņš nav kā Napoleons, kas uz Materniha brīdinājumu, ka karš varot prasīt veselu miljonu upuru, … Read More

4.12.2003

AldisUdris

Domātājam ir lielāka vērtība nekā ārējās pasaules lietai, par ko viņš var domāt; redzētājs ir vērtīgāks nekā viss, ko viņš redz; un taisnība, draudzība, augstsirdība, drosme, gudrība, mīlestība – visas šīs personības izpausmes, ciktāl runājam par vērtību, ir vairāk vērtīgas nekā bezgalīgie zvaigžņu bari. Neviena zvaigzne nekad nav zinājusi, ka kāds viņu redzējis. Neviena zvaigzne nav jutusi Dieva roku pār … Read More

21.11.2003

AldisUdris

Spēks, kas rūpējas par zvaigznēm, rūpējas arī par acīm nesaskatāmām lietām. Katrā kniepadatā notiek tikpat brīnišķīga kustība kā zvaigžņu pasaulē. Šeit ir elektroni, tik daudz un tik mazi, ka cilvēce miljonu gadu laikā nevarētu tos izskaitīt, bet tomēr neviens elektrons neskar otru. Samērā ar savu lielumu, viņi atrodas tādos pašos attālumos kā planētas saules sistēmā. Bez apstājas viņi riņķo cits … Read More

5.11.2003

AldisUdris

Daudziem ļaudīm ir grūtības tādēļ, ka viņi tic Dievam tikai pa daļai. Tie tic Viņa mīlestībai, un, domājot vienīgi par to, tie sāk sarunāties ar Viņu, būdami tanī pārliecībā, ka varēs Dievu piedabūt dot viņiem visu, ko viņi grib. Viņi motivē savu rīcību ar to, ka Dievs ir laipns un uzklausīs bērna lūgšanu un dos, ko bērns vēlas. Viņi īsti … Read More

17.10.2003

AldisUdris

Daudziem cilvēkiem lūgšana ir kā zibens novedējs, kas pacelts uz augšu, lai Dievs to redz un nenovēršas no viņiem. Šāda lūgšana ir dibināta uz bailēm. Cilvēki domā, ka lūgšanu skaitīšana ir drošības līdzeklis un labāk to lietot. Cik bēdīgi šeit pārprasta lūgšana! Lūgšana nav “labs darbs”, par kuru tiek piešķirtas svētības, tāpat kā cilvēki pie letes pērk un pārdod. Mūsu … Read More

9.09.2003

AldisUdris

Neviens nav sasniedzis debesis šeit vai reiz citur bez lūgšanas – visdziļākajām ilgām pēc Dieva un taisnības. Neviens arī nav sasniedzis elli šeit vai reiz citur bez lūgšanas – dziļas iekšējas dziņas pēc kaut kā ļauna. Runājot par lūgšanu šādā nozīmē, jūs nevarat cilvēkus sadalīt parastajās divās grupās – lūdzējos un nelūdzējos. Visi lūdz – katrs savas lielākās vēlēšanās lūgšanu. … Read More

16.06.2003

AldisUdris

Kādu dienu Parīzē Voltērs ar savu draugu sastapa reliģisku procesiju, kura nesa krucifiksu. Voltērs, ko visi uzskatīja par neticīgu, noņēma cepuri. “Ko?!” izsaucās draugs. “Vai tu esi ar Dievu izlīdzinājies?” Voltērs ar smalku ironiju atbildēja: “Mēs sveicināmies, bet nesarunājamies.” Šī frāze pareizi apzīmē daudzu cilvēku attiecības ar Dievu. Viņi tic, ka Dievs ir; viņi nevar izskaidrot pasaules visumu bez Viņa, … Read More

7.01.2003

AldisUdris

Dievs nesagaida no kristiešiem, lai viņi vienkārši pārciestu pārmaiņas, nedz arī lai viņi pārmaiņas izmantotu lietderīgi. Dievs sagaida, lai kristieši radītu pārmaiņas.

4.10.2002

AldisUdris

Daži cilvēki izturas pret Dievu tāpat kā citi pret savu valsti. Ja doma par tēviju dažu labu iedvesmojusi uz pašaizliedzīgiem varoņdarbiem, citos tā noslāpēta vislielākajā patmīlībā. Ņemsim cilvēku, kurš nekā nedara savas tēvijas labā, nav ieinteresēts tās vajadzībās, neinteresējas par saviem pilsoņa pienākumiem, izvairās no katras atbildības un pat noblēdī nodokļus. Varētu iedomāties, ka šāds cilvēks par savu valsti nemaz … Read More