19.01.2004

AldisUdris

Dievs ir kā avju gans, kas jūt pat vienas avs nozušanu no ganāmpulka; kā sieviete, kas meklē vienu pazudušu naudas gabalu; kā tēvs, kas žēlojas par aizgājušo dēlu. Visā Bībelē un sevišķi Jaunajā Derībā Dievs nav rādīts kā ķēniņš, kas operē tikai ar cilvēku masām. Viņš nav kā Napoleons, kas uz Materniha brīdinājumu, ka karš varot prasīt veselu miljonu upuru, atbildēja: “Kas man ir miljons cilvēku?” Dievs ir Tēvs, un kā tāds Viņš rūpējas par katru no saviem bērniem atsevišķi, kaut arī to ir tik daudz. Augustīns sacīja: “Viņš mīl ikvienu no mums tā, it kā Viņam būtu tikai viens ko mīlēt.”