10.09.2002

AldisUdris

Izsalkums nekad nebūtu varējis eksistēt bez barības, ne arī elpošana bez gaisa, intelektuālā dzīve bez patiesības, un lūgšana bez Dieva. Berks sacīja, ka ir grūti uzstāties pret veselu tautu. Vēl daudz grūtāk ir pierādīt maldus visai cilvēcei.

3.09.2002

AldisUdris

No visiem progresiem, kurus cilvēce piedzīvojusi, neviens nav tik svarīgs kā progress Dieva izpratnē. Mēs esam nonākuši no grabošiem vēršu ratiem līdz ātrvilcieniem, no netīrām būdām līdz katedrālēm, no nēģeru bungām līdz orķestrim. Ja mēs noliegtu šos ieguvumus, to pilnīgi pamatoti uzskatītu par nesaprotamu anahronismu. Bet mūsu izturēšanās pret Dievu – cik bieži mēs šajā ziņā esam senlaiku pagāni, dzimuši … Read More