Mateja Alfa 2023

Pasaulē, kas pilna pārbaudījumu, daudzi turpina apšaubīt dzīvi un ilgojas pēc cerības, jēgas un mērķa.Alfa ir vieta, kur atklāt Dieva mīlestību pret sevi un vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmosfērā iepazīties ar kristietības pamatiem.Uz Alfu aicināts ikviens, kas vēlas uzzināt par kristīgo ticību, kas meklē, vēlas iedziļināties vai pieaugt savā ticībā. Mateja Alfa 2023 notiks no 2023. gada 16. janvāra … Read More

NOTIKUMI MATEJĀ!

Jaunajā sezonā ir tik daudz notikumu, kuriem nespējam izsekot līdzi. Līdz ar svētkiem, esam izveidojuši platformu, kur vari aplūkot visus notikumus un uzaicināt savus mīļos! DECEMBRĪ Ceturtdien, 22. decembrī pl. 19:00 Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums “Izgaismots”. Sestdien, 24. decembrī, pl. 12:00, 14:30 un 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums “Izgaismots”. Svētdien, 25. decembrī, pl. 11:30 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Sestdien, 31. decembrī pl. 19:00 Vecgada … Read More

MATEJA DRAUDZES DIENA 5. JŪNIJĀ

SVĒTDIEN, 5. JŪNIJĀ PL. 11:30 NOMETŅU VIETĀ “NORKALNI” Aicinām visus matejiešus, Mateja dievkalpojumu apmeklētāju, kā arī Mateja Youtube un Facebook kanālu skatītājus svinēt Vasarsvētkus, kristību svētkus ar Svēto Vakarēdienu visiem kopā klātienē brīvdabā! DIENAS KĀRTĪBA 10:00 Nokļūšana uz Norkalniem (zemāk redzamas opcijas, kā nokļūt). 11:30 Vasarsvētku dievkalpojums ar kristībām un Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma – svētku zupa, laiks sadraudzībai sarunās, pastaigās un … Read More

VĒLIES KRISTĪTIES VAI PIEVIENOTIES DRAUDZEI?

Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mat ev. 28:18–20) Kristības simbolizē nomiršanu vecajai dzīvei, lai atdzimtu jaunai – … Read More

PIEVIENOJIES DIEVKALPOJUMAM!

Rīgas Mateja baptistu baznīcā dievkalpojumi notiek katru svētdienu 9.30 un 11.30. 9.30 – tradicionālas formas dievkalpojums, kurā dzirdēsi svētrunu un varēsi piedalīties lūgšanās. Šajā dievkalpojumā ir īpaša iespēja dzirdēt Mateja baznīcas ērģeles un arī kādu skaistu korāli. 11.30 – mūsdienīgas formas dievkalpojums, kurā dzirdēsi svētrunu un varēsi piedalīties lūgšanās. Šajā dievkalpojumā varēsi piedzīvot slavēšanas grupas enerģiju caur mūziku. Šī dievkalpojuma … Read More

SVĒTDIENSKOLAS NODARBĪBAS

Bet Jēzus sacīja: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Mateja ev. 19:14 Bērni ir daļa no ģimenes un ģimene ir daļa no draudzes. Arī Mateja draudze rūpējas par bērniem, organizējot dažādus pasākumus bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kā arī vajadzībās sniedzot palīdzību. Dievkalpojumā pl. 11:30 aicinām bērnus piedalīties svētdienskolas nodarbībās Mateja draudzē! Svētdienskola pieejama … Read More