9.10.2009

AldisUdris

Pielūko, ka neļauj sevi maldināt, aizvest projām no ticības un pievērst labajiem darbiem! Labi darbi tev ir jādara, taču ir jāpaļaujas nevis uz šiem darbiem, bet vienīgi uz Kristus darbu. Mums nav jāuzbrūk grēkam, nāvei un ellei ar mūsu pašu labajiem darbiem, bet jānorāda uz mūsu taisno Pestītāju, Ciānas ķēniņu, kas zina, kā tikt galā ar grēku, nāvi un elli. Viņš ir grēka nonāvētājs, nāves iznīcinātājs un elles aprijējs. Ļauj, lai Kristus dara šīs lietas, bet tu savus darbus veltī savam tuvākajam, lai tie kļūtu par drošu zīmi tavai ticībai šim Pestītājam
un grēka nonāvētājam.