8.09.2005

AldisUdris

Citi grēki atrod savu izpausmi ļaunu darbu paveikšanā, kamēr lepnums
klusībā gaida labus darbus, lai tos iznīcinātu.