8.08.2013

AldisUdris

Būt aklam nenozīmē būt no˛ēlojamam. No˛ēlojams ir tikai tas, kurš nespēj atzīt savu aklumu.