8.08.2013

AldisUdris

Būt aklam nenozīmē būt no˛ēlojamam. No˛ēlojams ir tikai tas, kurš nespēj atzīt savu aklumu.

20.06.2013

AldisUdris

Mēs lasām, ka Kristus lietoja spēku tikai vienreiz. Un Viņš to darīja, lai pagānus no tempļa izdzītu laukā, nevis lai iedzītu iekšā.