7.09.2004

AldisUdris

Nav nekas slikts tajā, ka cilvēkam ir daudz naudas. Arī vairāki no Bībeles vislielākajiem varoņiem bija ļoti bagāti – ieskaitot Ījabu, Abrahāmu un Dāvidu. Taču Bībele saka, ka “neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas” (Lūkas ev. 12:15). Bagātība nespēj dot paliekošu apmierinājumu un laimi. Ja neticat, pajautājiet tiem, kuri ir bagāti. Cik daudz naudas nepieciešams, lai cilvēks būtu laimīgs? Visbiežāk – mazdrusciņ vairāk. Naudu vajag lietot nevis mīlēt. Dievs vēlas, lai tu lietotu lietas un mīlētu cilvēkus. Bet, ja tu mīli lietas,
tu neizbēgami sāksi lietot cilvēkus.