6.12.2006

AldisUdris

Mēs neko vairs nevaram darīt – mēs dažkārt sakām – mēs varam tikai lūgt. Lūgšana mūsuprāt ir ļoti nedroša alternatīva. Tikmēr, kamēr mēs paši varam cīnīties un rosīties, pielikt paši savu roku, tikmēr mums ir cerība; bet, ja mums jāpaļaujas vienīgi uz Dievu – ak, tad gan stāvoklim jābūt ļoti kritiskam!