6.12.2006

AldisUdris

Mēs neko vairs nevaram darīt – mēs dažkārt sakām – mēs varam tikai lūgt. Lūgšana mūsuprāt ir ļoti nedroša alternatīva. Tikmēr, kamēr mēs paši varam cīnīties un rosīties, pielikt paši savu roku, tikmēr mums ir cerība; bet, ja mums jāpaļaujas vienīgi uz Dievu – ak, tad gan stāvoklim jābūt ļoti kritiskam!

16.08.2005

AldisUdris

Pat tie no mums, kas esam aktīvi iesaistījušies baznīcas kalpošanā, atzīs, ka mūsdienās Draudze un tas, ko tā pārstāv, vidusmēra baznīcēna dzīvē ieņem jūtami mazāku lomu, nekā tas bija kādu laiku atpakaļ. Mēs šo parādību izskaidrojam ar to, ka dzīve ir kļuvusi pilnāka un ka visādā nozīmē mūsu uzmanību pieprasa daudz plašāks lietu klāsts – citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, … Read More