5.09.2003

AldisUdris

Visvarenais Tēvs, ienāc Tu mūsu sirdīs un piepildi mūs ar savu mīlestību tā, ka, atstājot visas ļaunās iekāres, mēs varam pieķerties Tev, mūsu vienīgajam labumam. Parādi mums savas žēlastības dēļ, ak, Kungs, mūsu Dievs, kas Tu esi priekš mums. Saki mūsu dvēselēm: es esmu tava pestīšana. Saki to tā, ka mēs varam dzirdēt. Mūsu sirdis ir Tavā priekšā; atdari mūsu acis; ļauj mums sekot Tavai balsij un turēties pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, ak, Dievs, neapslēp savu vaigu no mums. Padari plašākas mūsu šaurās sirdis, lai Tu vari tur iemājot. Atjauno sagruvušos namus, lai Tu vari tur dzīvot. Uzklausi mūs, ak, debesu Tēvs, Tava vienīgā Dēla Jēzus Kristus labad, kas dzīvo un valda ar Tevi un Svēto Garu tagad un mūžīgi. Āmen.