5.08.2013

AldisUdris

Cilvēki da˛kārt stāsta, kā viņi “cīnās” ar da˛ādām lietām, kaut arī patiesībā viņi ar to saprot paklausības atlikšanu.