5.08.2013

AldisUdris

Cilvēki da˛kārt stāsta, kā viņi “cīnās” ar da˛ādām lietām, kaut arī patiesībā viņi ar to saprot paklausības atlikšanu.

1.05.2013

AldisUdris

Ticība neatbrīvo mūs no jautājumiem; tā zina, kam tos uzdot.

3.03.2011

AldisUdris

Dieva griba nav kaut kas tāds, ko mēs varam pievienot savai dzīvei; tā ir ceļš, kuru mēs izvēlamies. Vai nu mēs nostājamies uz viena ceļa ar Dieva Dēlu vai arī kapitulējam to principu priekšā, kas pārvalda atlikušo pasauli.

2.03.2005

AldisUdris

Jo sarežģītāka kļūst dzīve, jo vairāk mums nepieciešams klusināt savu dvēseli Dieva priekšā.

8.03.2004

AldisUdris

Tas fakts, ka es esmu sieviete, nepadara mani par citādāku kristieti. Taču tas fakts, ka es esmu kristiete, mani padara par citādu sievieti.