5.04.2004

AldisUdris

Kāpēc mūsu vājums baidās ticēt tam, kas reiz notiks: ka cilvēki dzīvos ar Dievu?
Tas, kas jau noticis, ir vēl daudz neticamāk: Dievs nomira cilvēku dēļ. Jo Kristus ir šis Vārds, kas bija iesākumā, Vārds, kas bija ar Dievu, Vārds, kas ir Dievs.
Dieva Vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū.
Pašam sevī Kristum nebija iespējams nomirt mūsu dēļ – bez mirstīgās miesas, ko Viņš paņēma no mums. Paši sevī mēs nespējam dzīvot, bet Viņš sevī nespēja mirt. Un Kungs nodibināja šo brīnišķīgo apmaiņu – tajā, kas nāk no mums, Kristus mira; tajā, kas nāk no Viņa, mēs dzīvosim.
Tādēļ nevajag sarkt par mūsu Kunga nāvi! Tieši otrādi – tajā mums jābalsta visa uzticēšanās, tajā jārod visa sava godība.
Kristus mūs tik ļoti mīlēja, ka cieta grēcinieku dēļ. Viņš, kurš ir bez grēka, izcieta to, ko mēs grēku dēļ bijām pelnījuši.