4.08.2003

AldisUdris

Kungs Jēzus meklē sirdis, kas piepildītas ar mīlestību uz Dievu
un uz tuvāko, – lūk, tas ir tronis, uz kura Viņš mīl sēdēt un uz
kura Viņš parādās Savā debesu slavas pilnībā.