4.08.2003

AldisUdris

Kungs Jēzus meklē sirdis, kas piepildītas ar mīlestību uz Dievu un uz tuvāko, – lūk, tas ir tronis, uz kura Viņš mīl sēdēt un uz kura Viņš parādās Savā debesu slavas pilnībā.

3.07.2003

AldisUdris

Mīļais Dieva bērns, viss, ko tu lūdz Dievam, tiks tev dots, bet lai tikai tas ir par godu Viņam un par labu tuvākajam, jo visu, ko labu darām citiem, Viņš pielīdzina par godu Sev, un tāpēc arī saka: “KO JŪS ESAT DARĪJUŠI VIENAM NO ŠIEM MANIEM VISMAZĀKAJIEM BRĀĻIEM, TO JŪS ESAT MAN DARĪJUŠI.” (Mateja ev. 25:40)