3.07.2003

AldisUdris

Mīļais Dieva bērns, viss, ko tu lūdz Dievam, tiks tev dots, bet lai tikai tas ir par godu Viņam un par labu tuvākajam, jo visu, ko labu darām citiem, Viņš pielīdzina par godu Sev, un tāpēc arī saka: “KO JŪS ESAT DARĪJUŠI VIENAM NO ŠIEM MANIEM VISMAZĀKAJIEM BRĀĻIEM, TO JŪS ESAT MAN DARĪJUŠI.”
(Mateja ev. 25:40)