4.01.2007

AldisUdris

Dari mani par gūstekni, ak Kungs – tad es būšu patiesi brīvs.