30.07.2009

AldisUdris

Mēs esam brāļi vienīgi Jēzus Kristus dēļ, un šim faktam ir milzīga nozīme.
Tātad mans brālis ir nevis tas nopietnais, dievbijīgais cilvēks, kurš pieprasa būt brālīgā sadraudzībā, bet brālis ir tas, ko Kristus ir atbrīvojis, atbrīvojis no grēkiem, aicinājis ticībā un uz mūžīgo dzīvi. Mūsu kristīgā kopība nepamatojas tajā, cik kristīgs ir kāds cilvēks, cik dievbijīgs un garīgs; mūsu brālību nosaka tas, ko Kristus ir darījis kāda cilvēka labā.