8.08.2016

AldisUdris

Būt kristietim – tas vairāk nozīmē drosmīgi un aktīvi darīt Dieva gribu, nekā piesardzīgi izvairīties no grēka.

30.07.2009

AldisUdris

Mēs esam brāļi vienīgi Jēzus Kristus dēļ, un šim faktam ir milzīga nozīme. Tātad mans brālis ir nevis tas nopietnais, dievbijīgais cilvēks, kurš pieprasa būt brālīgā sadraudzībā, bet brālis ir tas, ko Kristus ir atbrīvojis, atbrīvojis no grēkiem, aicinājis ticībā un uz mūžīgo dzīvi. Mūsu kristīgā kopība nepamatojas tajā, cik kristīgs ir kāds cilvēks, cik dievbijīgs un garīgs; mūsu brālību … Read More

26.05.2006

AldisUdris

Dienas sākumā mēs esam klusi Dieva priekšā, jo Dievam pieder pirmais vārds. Un mēs esam klusi Viņa priekšā arī pirms dodamies gulēt, jo arī pēdējais vārds pieder Dievam.

13.02.2006

AldisUdris

Nevis dzīves pieredze, bet Krusta pieredze dara cilvēku cienīgu uzklausīt otra grēksūdzi. Vispieredzējušākais psihologs un cilvēka dabas vērotājs par cilvēka sirdi zina neizmērojami mazāk nekā visvienkāršākais kristietis, kurš dzīvo zem Kristus krusta. Psiholoģiskā pieredze un gudrība nespēj satvert šo vienu lietu – tā nesaprot, kas ir grēks. Pasaulīgā gudrība zina, kas ir bēdas, vājums un neveiksme, bet tā nepazīst cilvēka … Read More

21.12.2005

AldisUdris

Daudzi cilvēki meklē kādu, kurš varētu uzklausīt. Bet bieži vien gadās tā, ka viņi šādus cilvēkus neatrod starp kristiešiem, jo šie kristieši runā tad, kad tiem vajadzētu klausīties. Bet tas, kurš vairs neklausās savā brālī, drīz neklausīsies arī Dievā; un arī Dieva priekšā viņš nespēs neko vairāk, kā papļāpāt.

17.10.2005

AldisUdris

Pirmais uzdevums, kuru no mums prasa sadraudzība, ir klausīšanās otrā cilvēkā. Tāpat, kā mīlestība uz Dievu sākas ar Viņa Vārda uzklausīšanu, tā arī mīlestība uz brāļiem un māsām sākas ar to, ka mēs mācamies ieklausīties tajā, ko viņi saka. Dievs Savā mīlestībā mums dod ne tikai Savu Vārdu, bet arī Savas ausis. Tādēļ tas ir Viņa darbs, ka mēs uzklausām … Read More

29.08.2005

AldisUdris

“Meklē Dievu, nevis laimi” – tas ir meditācijas pamatlikums. “Ja tu meklēsi tikai un vienīgi Dievu, tu iegūsi arī laimi” – tas ir meditācijas apsolījums.

15.08.2005

AldisUdris

Nekristīgā vide ir vieta, kur mēs varam uzzināt, vai mūsu kristīgā meditācija ir aizvedusi mūs uz kaut ko nereālu (no kā mēs ar šausmām atmostamies darba nedēļas sākumā), vai arī tā mūs ir ievedusi patiesās attiecībās ar Dievu, kuras mūs ir stiprinājušas un šķīstījušas. Vai tā mums tikai uz brīdi ir devusi garīgu pacēlumu, kas izgaist, kad ikkdiena atgriežas, vai … Read More

13.05.2004

AldisUdris

Kārdināšanas, kuras pavada mūsu darba dienu, vislabāk uzvarēt balstoties uz ikrīta izlaušanos pie Dieva. Lēmumi, kurus no mums prasa darbs, kļūst vieglāki un vienkāršāki, ja tos pieņemam nevis baidoties no cilvēkiem, bet gan skatoties uz Dievu. Viņš vēlas mums šodien dot to spēku, kas nepieciešams mūsu darbam.

27.01.2004

AldisUdris

Manī ir tumsa, / Bet pie Tevis ir gaisma; Es esmu vientuļš, / bet Tu mani nepamet; Mana sirds ir nedroša, / bet pie Tevis ir palīdzība; Es esmu nemierīgs, / bet pie Tevis ir miers. Manī ir rūgtums, / bet Tevī es atrodu pacietību; Es nesaprotu Tavus ceļus, / bet Tu zini visu manu dzīvi … Kungs, vienalga ko … Read More