13.02.2006

AldisUdris

Nevis dzīves pieredze, bet Krusta pieredze dara cilvēku cienīgu uzklausīt otra grēksūdzi. Vispieredzējušākais psihologs un cilvēka dabas vērotājs par cilvēka sirdi zina neizmērojami mazāk nekā visvienkāršākais kristietis, kurš dzīvo zem Kristus krusta. Psiholoģiskā pieredze un gudrība nespēj satvert šo vienu lietu – tā nesaprot, kas ir grēks. Pasaulīgā gudrība zina, kas ir bēdas, vājums un neveiksme, bet tā nepazīst cilvēka bezdievīgumu. Un šī iemesla dēļ tā arī nezin, ka cilvēku iznīcina tikai viņa paša grēks, un ka cilvēku var dziedināt tikai piedošana. Tikai kristietis to zin. Psihologa klātbūtnē es varu būt tikai slims cilvēks; kristīga brāļa klātbūtnē es varu uzdrīkstēties būt grēcinieks.