17.10.2005

AldisUdris

Pirmais uzdevums, kuru no mums prasa sadraudzība, ir klausīšanās otrā cilvēkā. Tāpat, kā mīlestība uz Dievu sākas ar Viņa Vārda uzklausīšanu, tā arī mīlestība uz brāļiem un māsām sākas ar to, ka mēs mācamies ieklausīties tajā, ko viņi saka. Dievs Savā mīlestībā mums dod ne tikai Savu Vārdu, bet arī Savas ausis. Tādēļ tas ir Viņa darbs, ka mēs uzklausām savu brāli vai māsu.