30.04.2003

AldisUdris

Dzīvo tā, lai patiktu Dievam, un Viņš elpos Savu mieru uz tevi. Meklē Viņa godu, un Viņš tavu sirdi padarīs par Savām mājām. Dari Viņa gribu, un tādā veidā tu un viss tavs nams tapsit svētīti.