10.03.2020.

Glorija

Notici Dieva tūlītējai piedošanai. Cik ilgs laiks tev ir nepieciešams, lai piedotu savam bērnam? Piedodot, laiks netiek ņemts vērā. Novēršanās, kas ilgusi veselu mūžu, var tikt piedota vienā acumirklī.

19.09.2016

AldisUdris

Notici Dieva tūlītējai piedošanai. Cik ilgs laiks tev ir nepieciešams, lai piedotu savam bērnam? Piedodot, laiks netiek ņemts vērā. Novēršanās, kas ilgusi veselu mūžu, var tikt piedota vienā acumirklī.

13.02.2009

AldisUdris

Ja ir kāda lieta, kas mūsu Kungam sāp visvairāk, tad manuprāt tā ir nevis pasaules netaisnība, bet gan draudzes vienaldzība.

26.09.2003

AldisUdris

Cik daudzi no mums ir līdzīgi tam slimajam pie Betezdas dīķa! Viņi ļoti ilgojas pēc glābšanas un gadiem ilgi skatās uz citu prieku, kad tie izveseļojušies atstāj žēlastības nama slieksni. Viņi cer, ka reiz pienāks arī viņu kārta. Bet savas cerības tie likuši uz nepareizā objekta – ūdenim noslēpumainā kārtā jātop sakustinātam, turpretī Ārsts, kas viņus varētu dziedināt, paliek neievērots. … Read More

5.05.2003

AldisUdris

Mums jāpievērš ļoti rūpīga uzmanība tam, lai mēs būtu pienācīgi apģērbušies ikkatru dienu. Mūsu Kungs pieprasa, lai mēs vienmēr darītu to, kas ir pareizs… Kad mēs kādā pēkšņā pārbaudījumā piedzīvojam neveiksmi, tas notiek tādēļ, ka esam aizmirsuši sev uzģērbt kādu no Kristus īpašībām, kurai bija paredzēts palīdzēt mūsu vajadzībā.

30.04.2003

AldisUdris

Dzīvo tā, lai patiktu Dievam, un Viņš elpos Savu mieru uz tevi. Meklē Viņa godu, un Viņš tavu sirdi padarīs par Savām mājām. Dari Viņa gribu, un tādā veidā tu un viss tavs nams tapsit svētīti.

4.11.2002

AldisUdris

Bībele ir pārpilna ar brīnumainiem apsolījumiem. Taču šie apsolījumi paliks bez nekāda seguma, kamēr mēs tos nepārvērtīsim lūgšanā.