3.03.2003

AldisUdris

Jēzus ir teicis: “Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, tad jūs
atradīsiet, klaudziniet, un jums tiks atvērts.”
Lūdz! Kurā pasaulīgā iestādē tev var dot lielākas
panākumu garantijas?