29.12.2010

AldisUdris

Nav šaubu, ka ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas nevien ir grūts, bet gan pilnīgi pretējs cilvēka dabai: mīlēt tos, kas mūs nīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labu un viņu pārmetumus ar svētību. Tas iespējams tikai tad, ja mēs neuzlūkojam cilvēku ļaunos nodomus, bet gan Dieva līdzību viņos, kas mūsu acīs dzēš viņu grēkus un ar savu skaistumu un cēlumu aicina viņus mīlēt un pieņemt.