13.08.2013

AldisUdris

Ticībai mūsu dzīvē neatliek vietas, ja sagaidām, ka Dievs nekavējoties izpildīs visu, ko Viņš apsola.

29.12.2010

AldisUdris

Nav šaubu, ka ir tikai viens veids, kā sasniegt to, kas nevien ir grūts, bet gan pilnīgi pretējs cilvēka dabai: mīlēt tos, kas mūs nīst, atmaksāt viņu ļaunos darbus ar labu un viņu pārmetumus ar svētību. Tas iespējams tikai tad, ja mēs neuzlūkojam cilvēku ļaunos nodomus, bet gan Dieva līdzību viņos, kas mūsu acīs dzēš viņu grēkus un ar savu … Read More

20.02.2009

AldisUdris

Lai gan visi cilvēki meklē laimi, knapi viens no simta to meklē Dievā.

29.10.2008

AldisUdris

Neviens nekad nopietni neticēs, ka Dievs ir radījis pasauli, pirms viņš netiks pārliecināts, ka Dievs rūpējas par savu roku darbu.

29.06.2005

AldisUdris

Atcerēsimies šo mācībstundu: Lai patiesi pielūgtu Dievu, mums vispirms jāsāk ar klausīšanos Viņa balsī un uzklausot to, ko Viņš mums pavēl. Kamēr mēs katrs ejam paši savu ceļu, mēs maldāmies. Mēs varam pat skriet, bet mēs tomēr netuvosimies īstajam ceļam, bet drīzāk gan aizvien attālināsimies no tā.

7.02.2005

AldisUdris

Mēs redzam, ka visa mūsu glābšana un visas tai nepieciešamās sastāvdaļas ir apvienotas Kristū. Tādēļ mums ir jāuzmanās, lai neatrodam nevienu tās daļu kur citur. (..) Ja meklējam glābšanu, tā atrodama Viņa ciešanās; ja atbrīvošanu, tā atrodama Viņa notiesāšanā; ja lāsta noņemšanu, Viņa krustā; ja samierināšanu, Viņa upurī; ja šķīstīšanu, Viņa asinīs; ja salīdzināšanu, Viņa nokāpšanā ellē; ja miesas nāvi, … Read More