29.03.2004

AldisUdris

Vēstulē Efeziešiem 5:8 ir rakstīts par divām dažādām dabām un to maiņu pestīšanas brīdī: “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.” Tur nav teikts, ka tu biji tumsā; tur ir teikts, ka tu pats biji tumsa! Tumsa bija tava daba, tava nekristieša būtība. Tur arī nav teikts, ka tagad tu atrodies gaismā; tur ir teikts, ka tu esi gaisma. Dievs pārmainīja tavu dabu no tumsas uz gaismu.
Kādēļ tev ir nepieciešama Kristus daba? Lai tu varētu būt līdzīgs Kristum, nevis lai atdarinātu Viņu. Dievs mums nav devis spēku Viņu atdarināt. Viņš mūs ir darījis par Kristus dabas dalībniekiem, lai mēs reāli būtu kā Viņš. Cilvēks nekļūst par kristieti tādēļ, ka rīkojas kā tāds. Mūsu attiecības ar Dievu neveido mūsu sasniegumi. Viņš nesaka: “Te ir Mani standarti, tagad dzīvo pēc tiem.” Dievs zina, ka tu nespēj atrisināt vecās, grēcīgās būtības problēmu, vienkārši uzlabojot savu uzvedību. Viņam bija jāizmaina tava daba, jāiedod tev pilnīgi jauna būtība – Kristus dzīvība, lai Viņa žēlastībā tu spētu sasniegt Viņa standartus.
Jēzum interesē vienīgi jaunu personu radīšana, darbs vispirms no iekšienes, iedvešot pilnīgi jaunu dabu un būtību. Tikai pēc tam, kad Viņš ir izmainījis tavu identitāti un darījis tevi par Savas dabas dalībnieku, tu spēj mainīt savu uzvedību.