31.03.2005

AldisUdris

Dzirdot par sevi kritisku, negatīvu vērtējumu, tev nevajadzētu aizstāvēties divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja tu tiešām esi vainīgs, tad attaisnojuma te nemaz nav. Ja tevi kritizē par to, ka esi aplami izrunājies vai nepareizi rīkojies, un tā tiešām ir bijis, jebkura aizstāvēšanās no tavas puses labākajā gadījumā būs taisnošanās, bet sliktākajā – meli. Tev vienkārši vajadzētu teikt: “Tā ir, es … Read More

10.03.2005

AldisUdris

Tu neesi pilnīgs – visi to zina! Ja vēlies uzlikt kristīgas pilnības masku, lai ar to it kā uzmundrinātu svētos un pārliecinātu grēciniekus, labāk to nemaz nesāc – tas nekad nenotiks. Bet, atklāti atzīstot un lūdzot piedošanu par savām miesīgajām kļūdām, tu rādi garīgu briedumu, kas pārliecina un uzrunā gan svētos, gan grēciniekus.

18.10.2004

AldisUdris

Svarīgi ir saprast, ka Dievs mums nav neko parādā. Tev nav iespējams tik gudri noformulēt lūgšanu, lai Dievs būtu spiests rīkoties. Ja Dievs pasludina kaut ko par patiesu, tu vienkārši Viņam tici un dzīvo patiesībā. Kas nav nācis no Dieva mutes, to nekāds ticības mērs nepārvērtīs par Dieva teikto. Ne cilvēka ticība padara Dieva Vārdu patiesu; Viņa vārds ir patiess, … Read More

11.08.2004

AldisUdris

Dieva laimes formula izteikta vienkāršajā sakāmvārdā: “Laimīgs ir tas, kurš vēlas to, kas viņam ir.” Kamēr tu koncentrējies uz to, kā tev nav, tu būsi nelaimīgs. Bet, sākot novērtēt to, kas tev jau ir, tu vienmēr jutīsies laimīgs. Pāvils rakstīja Timotejam: “Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet … Read More

26.04.2004

AldisUdris

Kristieša patiesu dzīves piepildījumu labi izsaka zināmais teiciens: “Ziedi tur, kur tu esi iedēstīts.” Apustulis Pēteris saka: “Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam.” (1. Pēt. 4:10) Vislielāko piepildījumu dzīvē tu iegūsi, kad sāksi apzināties savas vienreizējās dāvanas un spējas un sāksi tās lietot, lai celtu citus un pagodinātu to Kungu.

29.03.2004

AldisUdris

Vēstulē Efeziešiem 5:8 ir rakstīts par divām dažādām dabām un to maiņu pestīšanas brīdī: “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.” Tur nav teikts, ka tu biji tumsā; tur ir teikts, ka tu pats biji tumsa! Tumsa bija tava daba, tava nekristieša būtība. Tur arī nav teikts, ka tagad tu atrodies gaismā; … Read More