18.10.2004

AldisUdris

Svarīgi ir saprast, ka Dievs mums nav neko parādā. Tev nav iespējams tik gudri noformulēt lūgšanu, lai Dievs būtu spiests rīkoties. Ja Dievs pasludina kaut ko par patiesu, tu vienkārši Viņam tici un dzīvo patiesībā. Kas nav nācis no Dieva mutes, to nekāds ticības mērs nepārvērtīs par Dieva teikto. Ne cilvēka ticība padara Dieva Vārdu patiesu; Viņa vārds ir patiess, tādēļ es tam ticu.