28.03.2012

AldisUdris

Pasaulei nerūp doktrīnas. Tas jo īpaši izteikti ir redzams 20. gadsimta otrajā pusē, kad cilvēki netic pat iespējamībai, ka absolūta patiesība varētu eksistēt. Ja reiz mūsu apkārtējā pasaule netic patiesības jēdzienam kā tādam, mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēkiem būs jebkāda interese par to, vai kāda konkrēta doktrīna ir patiesa vai nē.