28.02.2011

AldisUdris

Tas tiešām ir bagāts vīrs, kas bīstas Dieva un dzīvo ticībā; šādā dievbijībā dzīvojot, viņam pietiek ar to, ko Dievs dod. Viņš saņem un izmanto šīs Dieva dāvanas godam, nedarīdams nevienam nekādu netaisnību, nedz pārestību, jo viņam ir nenovērtējams dārgums, kura vārds ir Dieva svētība. Tās dēļ cilvēkam nekā netrūkst, pat nabadzībā dzīvojot. Viņš zina, ka mēs visi galu galā nesaņemam neko vairāk kā ēdienu un dzērienu, tomēr mūsu zūdīšanās un rūpīgais darbs ir veltīgs, ja Dievs tam nenod svētību. Tādēļ kristietim dārgāks ir viens guldenis, ko viņam devis Dievs, nekā visas pasaules bagāto mantraušu dārgumi; viņam pašam ir brīnišķīgs dārgums – dievbijība un pieticība, tas ir, miera pilna, uz Dievu vērsta sirds.