25.03.2010

AldisUdris

Nebaiļojies par to, ka tava lūgšana ir vāja, tavi vārdi nespēcīgi un tava valoda nabadzīga. Jēzus spēj tevi saprast. Tāpat kā māte saprot sava bērna pirmos šļupstus, labais Glābējs saprot grēciniekus. Viņš māk iztulkot katru nopūtu un saprast ikviena vaida nozīmi.