14.05.2010

AldisUdris

Kristus dzīve, sludināšana, pravietojumi un brīnumi būtu bijuši pilnīgi veltīgi, ja viņš to visu nebūtu kronējis ar nāvi mūsu vietā! Viņa nāve bija mūsu dzīvība. Viņa nāve dzēsa mūsu parādu Dieva priekšā. Bez viņa nāves mēs būtu visnožēlojamākie no visiem radījumiem.

25.03.2010

AldisUdris

Nebaiļojies par to, ka tava lūgšana ir vāja, tavi vārdi nespēcīgi un tava valoda nabadzīga. Jēzus spēj tevi saprast. Tāpat kā māte saprot sava bērna pirmos šļupstus, labais Glābējs saprot grēciniekus. Viņš māk iztulkot katru nopūtu un saprast ikviena vaida nozīmi.

23.10.2009

AldisUdris

Nevienai svecei, kuru aizdedzis Dievs, nav paredzēts degt vienai.

24.07.2003

AldisUdris

Ticība priekš dvēseles ir tas pats, kas dzīvība priekš miesas. Lūgšana priekš ticības ir tas pats, kas elpa ir priekš ķermeņa. Man nav saprotams, kā cilvēks varētu dzīvot bez elpošanas, un man tāpat nav saprotams, kā iespējams saglabāt ticību bez lūgšanas.