23.08.2010

AldisUdris

Pret dievbijīgajiem un kristiešiem Dievs izturas gandrīz tāpat kā pret bezdievīgajiem un nekristiešiem. Jā, dažkārt arī vēl bargāk. Viņš rīkojas ar cilvēku gluži kā namatēvs ar savu dēlu vai kalpu. Dēlu viņš soda ar rīksti un pārmāca daudz biežāk un vairāk nekā kalpu; tomēr tieši viņam tēvs piešķir mantojumā savu bagātību. Turpretī ļaunu, nepaklausīgu kalpu viņš nesit ar rīksti, bet izgrūž pa durvīm un nedod tam nekā no mantojuma. Citādi es nevaru izskaidrot, kādēļ Dievs Saviem mīļajiem bērniem pasaulē liek pieredzēt grūtības un ciešanas; turpretī bezdievjiem Viņš bieži dod visa papilnam, ka tie var dzīvot vienos priekos.