23.08.2002

AldisUdris

Vai sirds nodoms ir svarīgs, kad ziedojam savus līdzekļus?
Apskatīsim Jaunās Derības stāstu par sievieti, kura tempļa ziedojumu traukā iemeta divas artavas, vienīgi atļausimies iztēloties šo stāstu ar nelielām variācijām.
Divas artavas priekš šīs atraitnes bija liela summa, un viņai to nebija viegli nācies sakrāt. Viņa ilgu laiku bija atlicinājusi naudu no saviem ienākumiem un tad beidzot bija ietinusi to kādā drēbes gabalā, lai pati atnestu uz templi un iemestu ziedojumu traukā. Bet kāds blēdis bija uzzinājis, ka viņai ir šāda nauda un, apmānot sievieti, bija samainījis viņas līdzi paņemto naudas saini ar līdzīgu drēbes gabalu, kurš patiesībā bija tukšs. Taču atraitne par to neko nezināja. Viņa aizgāja līdz templim, paņēma savu naudas saini (patiesībā neko) un iemeta to ziedojumu traukā. Man jādomā, vai tik Kristus arī šajā gadījumā nebūtu teicis: “Viņa ir devusi vairāk kā visi bagātnieki kopā”?